Toe maak die Vader ‘n Boer

Toe maak die Vader ‘n Boer

Boer is in wese ‘n landbou besigheid maar in ons gemeenskppe het dit ook ‘n volk geword en ons bespreek dit hier onder na die video.

Gaan kyk hier na die video van Manna Vir die Boere. Ons ondersteun die projekte en vra jou om ons te ondersteun.

Wie is die Boer

Onder alle nasies vind jy landbouers of “Farmers” maar in Afrika het daar ‘n unieke volk onder die term ontstaan. Dit verwys spesifiek na landbouers wat hulle onttrek het uit Engelse of koliniale oorheersing.

Die voortrekkers het ontvlug uit die Kaap Kolonie en hulle gevestig noord van die Oranjerivier. Die vrye wereld, die wereld sonder oorheersing van ander oor die Boere wat toe ‘n vrye volk was. Die vrystaat was hulle tuiste. Vry van alles maar dienaars van God die Vader.

Almal was landbouers en vandaar die naam Boer. ‘n Boer volk.

Glad nie ras gedrewe want as jy dit oopvlek kry jy Blank, wit, Duitser, Fransman, Nederlander, kleurling, Portugees, swartes, Boesman, Koi, San en kan ons eerder die Boer beskryf as die Bruin mense in Afrika.

Nogtans is daar ‘n gevoel van patriotisme waar jy moet boer soos “ander” Boere en nie soos ander in Afrika wat tradisioneel voedsel plant vir selfvoorsiening nie. Die styl van die “ander” Boere is dan wel van Europa.

Europa se Boere moes aanpassings kom maak om in toestande van Afrika te boer. Vandag verwys ons nie meer na die Voortrekkers nie maar na die Kommersieele Boer.

Geskiedenis

Die Boer moet ons vandag onderskei van die Boerevolk of Boer volk. Baie mense word vandag groot in stede en verloor hulle wortels. Hulle word groot in rassisme. Toestande waar die witmense se geskiedenis nie erken word as die ontwikkelaars van Suidelike Afrika nie. Nee, hulle word as die rassiste en Setlaars in Afrika uitgemaak.

Tradisioneel was die swartes verdeel in stamme wat in die berge oorlog gemaak het. Daar het hulle mekaar uitgewis. Hulle was nie deel van die politiek soos vervat tussen Nederland en Engeland nie. Hulle was nie deel van die vlug en oorlog teen die magtige Engeland wat ons almal oorheers het nie.

Dit het egter ‘n leemte gelaat vir swartmense wat nie deel van die koning stelsel wou wees nie. Hierdie groep was nie meer verbind volgens taal en kutuur van hul stam nie. Hierdie nuwe “swart” volk wat ontstaan het, het geen politieke stelsel gehad en was oorheers deur witmense.

Verwoerd word blameer oor apartheid maar dit was nie ‘n beleid wat hy geskep het nie maar wat reeds bestaan het. So was die Qhosa in die Oos-kaap, die Basotho in Lesotho, die Swazi in Swaziland, die Zulu in Kwa-Zulu- Natal. Hy het dus net die gegewe gehandhaaf.

Maar waar het dit die Nuwe “swart volk” gelaat. Hierdie nuwe volk wat nie etniese heerskappy wou aanvaar was ook nie toegelaat om deel van die “wit” volk te wees nie. Die wit volk was nie meer gesien as die goeie ontwikkelaars in Afrika nie. Nie die wat Duitse of Nederlandse bande het en Engelse oorheersing beveg nie. Nee, maar die rassiste in Afrika.

Die toekoms van die Boer

Ons kan nie die geskiedenis sommer net vergeet nie. Nie die skending van mense regte nie. Nie die oorheersing van die die een volk oor ‘n ander nie.  Ons moet net altyd aan ander gun wat ons aan ons self gun. Soos dat elkeen mag studeer in sy eie moedertaal en volgens sy eie kultuur soos hy of sy verkies.

Vandag word almal nie deur die Engelse oorheers nie maar deur dieselfde nuwe swart volk wat voorheen nie ‘n regering van hulle eie gehad het nie. Die etniese groeperings bestaan nog steeds maar hulle aanvaar die nuwe regerings samestelling. Nie die daaglikse besluite en propaganda nie maar die beginsel van demokratisering.

Die plaaslike regerings vlakke is egter groot probleme. As daar ‘n geblaf in die parlement plaasvind skeel dit maar min. Die toepassings van die grondwet op die plaaslike vlak is egter ‘n totale mislukking.

As die swartman vandag by die witman steel is dit reg. As die witman dan die swarte vang is dit rassiste. So kan jy net misluk en geen toekoms bou.

Dit beteken dat rassisme in die plaaslike regerings vlakke hoogty vier. Mense word opgestook, finansies word vernieting, geboue word vernietig, standbeelde. Infrastruktuur, besigheid standaarde, korrupsie, haat, moorde en diefstal. Geen toekoms kan op hierdie manier gebou word nie. Samewerking tussen groepe of nasies het misluk.

Hoe en waarheen?

Daar moet begin word by die Boer om weer terug te keer na God die Vader. Saam te werk en nie blind te staar teen kleinlikhede nie. Dan die volk wat ons verwys na die wat hulle kan vereenselwig met die Gelofte volk. Die volk sonder heersers, sonder verteenwoordiging op regeringsvlakke.

Die volk sonder ‘n tuisland, ‘n Hartland. Die volk wat afgebreek en sleg gepraat word. Die volk wat op plase vermoor word. Die volk wat beroof word van alles wat hy opgebou het.

Die volk wat alles vandag deel met almal soos sy skole, universiteite, hospitale, klinieke, stadsale, munisipaliteite, paaie, lughawens, spoorlyne, besighede en wat nog. Maar ook die volk wat nie meer seggenskap mag beoefen oor al die sake nie.

Die volk wat weer moet leiding gee. Die volk wat weer kan opstaan. Nie om oor ander te regeer nie maar net oor homself. Die wat saam met hierdie volk wil groepeer. Die volk wat weer sy regmatige plek in Afrika moet neem. Die volk wat weet hoe om te ontwikkel. Om ‘n toekoms te bou.

Die volk wat van Afrika is en Afrika verstaan. Die volk wat weer Afrika met Europa kan versoen. Die volk wat sy God kan dien, die volk gebore in Afrika wat nie net vir homself kos produseer nie maar vir almal. En toe maak die Vader ‘n Boer….